• Juha ja Kari Wermundsen

    Wermundsen-konsernin tarina

Wermundsen-yhtiö on ollut yhtä perhettä jo vuodesta 1974

Wermundsen Oy:n historia juontaa vuoteen 1974, jolloin ruotsalainen AB D. J. Stork perusti saman vuoden syksyllä yrityksen Suomeen. Alussa yritys toimi Oy Stork Ab:n nimellä ja sijaintipaikka oli Sipoossa omakotitalon kellarissa. Sen ajan säännösten mukaan ulkomaiset yritykset eivät saaneet omistaa koko osakekantaa kokonaan eikä ulkomainen henkilö voinut toimia yrityksen toimitusjohtajana, joten 10 % osakekannasta omisti suomalainen yksityishenkilö ja hän täten toimi myös Storkin toimitusjohtajana.

90-luvun alussa ruotsalainen omistaja halusi vetäytyä pois aktiivisesta liiketoiminnasta ja sen hetkinen yrityksen henkilöstö osti enemmistöosuuden yrityksestä, ruotsalaisen omistajan jäädessä huomattavaksi vähemmistöomistajaksi. Enemmistöomistajaksi tuli yhtiön toimitusjohtaja Reidar Wermundsén.

Perustaja Reidar Wermundsén toimistollaan.

Lama ei Wermundsenia pysäyttänyt

Laman ollessa Suomessa syvimmillään yritys muutti 1994 Vantaalle suurempiin toimitiloihin. Tämä olikin voimakkaan kasvun aikaa: uusia päämiehiä tuli ohjelmaan mukaan ja henkilökunnan lukumäärä kasvoi noin viiteentoista. Liikevaihto kasvoi noin 18 miljoonaan markkaan. Vuonna 1997 ruotsalainen vähemmistöomistaja vetäytyi kokonaan Suomesta, jolloin oli aika myös nimenvaihdokselle. Niinpä yrityksestä tuli Wexon Oy. 90-luvun loppupuolella yritys muutti noin 1000:n neliön upouusiin toimistotiloihin Tuupakkaan Kehä III:n kupeeseen, jolloin myös pojat Juha ja Kari tulivat aktiivisesti osaksi yrityksen toimintaa.

Pojasta polvi paranee – edessä 2000-luvun sukupolvenvaihdos

2000-luvun alkupuolella yrityksessä ryhdyttiin käynnistämään sukupolvenvaihdosta, joka saatettiin loppuun 2000-luvun puolessa välissä, Reidar Wermundsénin luopuessa enemmistöosuudestaan lapsiensa hyväksi. Samoihin aikoihin Reidar luopui myös toimitusjohtajan paikastaan. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin poika, Juha Wermundsén. Hän oli kasvanut vahvasti osaksi yritystä ja vietti pienestä pitäen paljon aikaa silloisella Wexonin toimistolla.

Veljeksiltä ei edellytetty jatkamista perheyrityksessä, mutta mahdollisuus tuntui molemmista kiinnostavalta ja luontevalta. Leikkipaikkana toimineesta varastosta tuli kesätyöpaikka, ja kumpikin kävi erilaiset työtehtävät läpi ennen siirtymistään johtoportaaseen. He valmistuivat myös insinööreiksi, mikä osaltaan auttoi ymmärtämään toimialaa.

Vasemmalta oikealle Olli Sirkkiä, Juha Wermundsén, Arja Hämäläinen, Kari Peltomaa, Marianne Wermundsén, Mats Löfman, Tina Lindström, Jarmo Lyytinen ja Reidar Wermundsén.

Entistä suurempana kohti kansainvälisiä markkinoita

Vuonna 2023 Wermundsen Oy:n kasvun ja strategisen uudelleenjärjestelyn matka jatkui, kun sen tytäryhtiö Solotop Oy onnistui ostamaan Restaone Oy:n. Tämä hankinta oli strateginen liike laajentaa Solotopin toimialaa HoReCa (Hotelli, Ravintola ja Kahvila) -alalla, mikä on linjassa yhtiön tavoitteiden kanssa vahvistaa läsnäoloaan tässä elinvoimaisessa ja jatkuvasti kehittyvässä markkinasegmentissä. Samana vuonna, vastauksena muuttuviin geopoliittisiin ja taloudellisiin maisemiin, Wermundsen Oy teki merkittävän päätöksen lopettaa ryhmän jäljellä olevat toiminnot Venäjällä. Tämä päätös merkitsee käännekohtaa yhtiön historiassa, heijastaen sen sopeutumiskykyä ja strategista näkemystä maailmanlaajuisten haasteiden navigoinnissa samalla kun se jatkaa kasvua ja innovaatioita monipuolisessa liiketoimintaportfoliossaan.

 

Konsernirakenteen uudistus ja kansainvälistymisen jatkuminen

Vuonna 2010 toimitusjohtajaksi tuli Kari Wermundsén. Samalla Wexon Oy:ssä virisi ajatus konsernirakenteen selkeyttämiseksi. Konsernirakennetta muokattiin siten, että perustettiin nykyinen emoyhtiö Wermundsen Oy.

Sen omistavat tytäryhtiöt ovat: Gistele Oy, Solotop Oy, Wexon Oy, Kovartek Oy, OOO Wexon ja Wermundsen Oü.  Enemmistöomistajat ovat Wermundsénin perhe, josta emoyhtiö saikin nimensä. Keväällä 2014 Wermundsen Oy laajeni, kun Wexon avasi  Tallinnaan uuden toimipisteen, jonka ansiosta pystytään entistä paremmin vastaamaan Baltian maiden tarpeisiin.

Vuonna 2017 Wermundsen Oy, Solotop Oy ja Wexon Oy muutti Vantaalta omaan täysin remontoituun yli 3000 m2 kiinteistöön Helsingin Malmille. Näin ollen palveluja saatiin parannettua entisestään tilojen käytettävyyden kannalta sekä synergiaetujen läpiviennissä.

Muutoksen tuulet ovat puhaltaneet myös yritysten sisällä ja viimeisin suuri harppaus on ollut digitaalinen murros. Suomeen luotiin syyskuussa 2021 laajamittainen verkkokauppa jonka tuotetiedon hallinta on rakennettu omaan PIM (Product Information Management) järjestelmään. Suvun kolmas polvi on jo osoittanut kiinnostusta yritysryppään viemiseen seuraaville vuosikymmenille.

Vuonna 2022, Wermundsen Oy jatkoi kasvuansa hankkimalla enemmistöosuuden teollisuuden instrumentointituotteisiin erikoistuneesta Kovartek Oy:n osakekannasta.

Toimitusjohtaja Kari Wermundsén vierellään veljensä Juha Wermundsén, Wexonin hallituksen puheenjohtaja.

Nykyisin Wermundsen-monialakonsernin liikevaihto on reilu 30 miljoonaa euroa ja konserni työllistää noin 125 henkilöä.

Wermundsen Oy
Turvekuja 6
00700 Helsinki

Kiinteistöosakeyhtiö Turvekuja
Turvekuja 6
00700 Helsinki

Puh: 029 005 550
Fax: 029 005 5599
wermundsen@wermundsen.fi